Představení společnosti 2018-02-16T14:58:17+01:00

Představení společnosti

Společnost IEC fire stop, s.r.o. je soukromá společnost se sídlem v Ostravě, která působí v oblasti požární ochrany od března 1995 a byla založena zejména pro sjednocení a koordinaci činností, služeb a dodávek v oblasti požární bezpečnosti staveb. Společnost je zaměřena na řešení veškeré problematiky protipožárního zabezpečení a vyhodnocování požárně bezpečnostních rizik. Poskytuje na českém a slovenském trhu služby v oblasti požární bezpečnosti formou technického poradenství a expertíz.

Provádí rovněž dodávky a montáž požárních a nepožárních ocelových a dřevěných dveří a prosklených stěn, včetně zárubní obložkových nebo rámových a dodávky a montáž požárního odvětrání. Zajišťuje rovněž certifikace a zkoušky systémů požárně bezpečnostních zařízení a materiálů.

Společnost IEC fire stop, s.r.o. je vlastníkem certifikátu na dovoz zařízení pro odvod kouře a tepla francouzské společnosti Batiplast, dnes Hexadome. Rovněž zajišťuje každoroční kontrolu provozuschopnosti již nainstalovaných zařízení v České i Slovenské republice.

Činnost společnosti IEC fire stop je směřována také do projektové činnosti zpracováváním požárně bezpečnostních řešení staveb, Posouzení požárního nebezpečí a Dokumentace zdolávání požárů pro developerské společnosti, projekční a architektonické kanceláře. Dodávky a montáž požárních i nepožárních ocelových a dřevěných dveří a zárubní jsou zajišťovány pro stavební společnosti na základě jejich výběrových řízení. Vlastní revizní činnost je taky velmi rozsáhlá a kromě revizí zařízení pro odvod kouře a tepla provádíme i revize požárních dveří.

Společnost disponuje kvalitními specialisty se zaměřením na požární ochranu, kteří jsou absolventy Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, fakulty Bezpečnostního inženýrství, katedry Techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Při řešení požární bezpečnosti staveb jsou tito specialisté schopni komplexně přepracovat posouzení požárního zabezpečení budovy s cílem výrazného snížení investičních nákladů bez dopadu na požární bezpečnost.

Dnes tito specialisté kromě odborné způsobilosti v požární ochraně jsou i autorizovanými inženýry pro požární bezpečnost staveb.

Společnost má zavedený systém řízení jakosti podle norem ISO, avšak bez certifikace a každoročních kontrol.

Hlavním cílem společnosti je vycházet maximálně vstříc požadavkům zákazníků a dodávat všem pouze služby a výrobky vysoké kvality.

Ing. Miloš Stanovský, v. r.

ředitel společnosti