Projektování a expertizy 2018-02-16T15:30:04+01:00

Projektování a expertizy

Společnost zajišťuje zpracování Požárně bezpečnostních řešení staveb, expertních posudků a dokumentace požární ochrany.

Podrobně:

  • Požárně bezpečnostní řešení staveb,

  • projekty samočinných odvětrávacích zařízení,

  • expertní posudky pro efektivní řešení požární bezpečnosti,

  • začlenění činností do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

  • posouzení požárního nebezpečí,

  • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

  • dokumentace zdolávání požárů,

  • a další dokumenty požární ochrany.