Revize a provozuschopnost 2018-02-19T08:43:30+01:00

Revize a provozuschopnost

Společnost zajišťuje revizní činnost, opravy a provozuschopnost požárních a nepožárních dveří a zařízení pro odvod kouře a tepla.

Podrobně:

  • Kontrola a opravy dřevěných a ocelových dveří pro dosažení jejich provozuschopnosti,

  • kontrola provozuschopnosti všech požárních uzávěrů otvorů (dveře, okna, stěny),

  • kontrola a opravy zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla pro dosažení jejich provozuschopnosti,

  • kontrola provozuschopnosti zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla,

  • kontrola staveb z hlediska požární bezpečnosti pro zajištění kolaudace staveb,

  • koordinační zkoušky požárně bezpečnostních zařízení instalovaných ve stavbách a ověření jejich provozuschopnosti.